Търсене на продукти

Водоохладител абсорбционен

Водоохладител абсорбционен

Производител

Brand
Абсорбционен водоохладител с мощност от 16kW до 115kW.
Абсорбира отпадъчна топлина от производствени процеси или природни водоизточници за производство на студ.

Няма документи за показване!

Няма документи за показване!

Няма документи за показване!

Последни новини

popup image

Пелетни камини