Търсене на продукти

Модел PRXTHERM/ PREXTHERM 3G/ PREX 3GN - стоманени котли с мощност 92 - 11 630 kW

Модел PRXTHERM/ PREXTHERM 3G/ PREX 3GN - стоманени котли с мощност 92 - 11 630 kW

Виж още
Модел PREX 3 AS/ PREX 3G AS - котли за производство на прегрята вода с мощност 105 - 13 956 kW

Модел PREX 3 AS/ PREX 3G AS - котли за производство на прегрята вода с мощност 105 - 13 956 kW

Виж още
Модел LB NT/ LB NT GM/ LEGNO GM AP/BI COMB S/ DW FHF GM - котли на твърдо гориво с мощност 174 - 2326 kW

Модел LB NT/ LB NT GM/ LEGNO GM AP/BI COMB S/ DW FHF GM - котли на твърдо гориво с мощност 174 - 2326 kW

Виж още
Модел ELICOIL NO/ FHF.P - котли за подгряване на масла с мощност 116 - 11 630 kW

Модел ELICOIL NO/ FHF.P - котли за подгряване на масла с мощност 116 - 11 630 kW

Виж още
Парогенератор на твърдо гориво - пелети, мод. GVR P, мощност 34 - 600 kW

Парогенератор на твърдо гориво - пелети, мод. GVR P, мощност 34 - 600 kW

Виж още
Парогенератор на твърдо гориво - дърва и въглища, мод. GVR L, мощност 34.4 -409 kW

Парогенератор на твърдо гориво - дърва и въглища, мод. GVR L, мощност 34.4 -409 kW

Виж още
Модел VAPOPREX LVP-HVP/ VAPOPREX 3G - парни котли с мощност 105 - 13956 kW

Модел VAPOPREX LVP-HVP/ VAPOPREX 3G - парни котли с мощност 105 - 13956 kW

Виж още
Електрически парогенератор, мод. GVE с мощност 6-2200kW

Електрически парогенератор, мод. GVE с мощност 6-2200kW

Виж още
Автоматичeн парогенератор, мод. GVR с мощност 19-1155kW

Автоматичeн парогенератор, мод. GVR с мощност 19-1155kW

Виж още
Водогрейни котли на биомаса до 2,5 МW

Водогрейни котли на биомаса до 2,5 МW

Виж още
Стоманени котли на биомаса с мощност до 1 163 kW

Стоманени котли на биомаса с мощност до 1 163 kW

Виж още
Газови горелки Lamborghini Calor

Газови горелки Lamborghini Calor

Виж още
Пелетни горелки ECOLINEX

Пелетни горелки ECOLINEX

Виж още
Индустриални горелки FBR Bruciatori

Индустриални горелки FBR Bruciatori

Виж още
Електрически инфрачервени излъчватели модел ELE

Електрически инфрачервени излъчватели модел ELE

Виж още
Керамични излъчватели модел  SCR

Керамични излъчватели модел SCR

Виж още
Инфрачервени излъчватели модел INFRA

Инфрачервени излъчватели модел INFRA

Виж още
Индустриално лъчисто отопление с тръбни излъчватели, модел OHA RHE

Индустриално лъчисто отопление с тръбни излъчватели, модел OHA RHE

Виж още
Генератори на топъл въздух - газови, модел BREEZE с мощност 31 - 69 kW.

Генератори на топъл въздух - газови, модел BREEZE с мощност 31 - 69 kW.

Виж още
Генератори на топъл въздух - газови, модел EOLO BLULINE AE/AC с мощност 22 - 400 kW

Генератори на топъл въздух - газови, модел EOLO BLULINE AE/AC с мощност 22 - 400 kW

Виж още
Отоплител на отработено масло HP-105/ 125/ 145

Отоплител на отработено масло HP-105/ 125/ 145

Виж още
Рекуператор за отоплители на отработено масло

Рекуператор за отоплители на отработено масло

Виж още
Топловъздушни апарати AIRJET LT с мощност 35/40/45 kW

Топловъздушни апарати AIRJET LT с мощност 35/40/45 kW

Виж още
Топловъздушни апарати HEATER с мощност от 10 до 70 kW

Топловъздушни апарати HEATER с мощност от 10 до 70 kW

Виж още
Рекуператор на топлина

Рекуператор на топлина

Виж още
Въздушна завеса GUARD от 6 до 25 kW  и GUARDPRO 33/ 47kW

Въздушна завеса GUARD от 6 до 25 kW и GUARDPRO 33/ 47kW

Виж още
Въздушна завеса модел HB

Въздушна завеса модел HB

Виж още
Дестратификатори CD

Дестратификатори CD

Виж още
Дестратификатор DS

Дестратификатор DS

Виж още
Електрически идустриални бойлери Серия ET

Електрически идустриални бойлери Серия ET

Виж още
Индустриални бойлери на газ Серия G

Индустриални бойлери на газ Серия G

Виж още
Индустриални бойлери на газ Серия GE

Индустриални бойлери на газ Серия GE

Виж още
Индустриални бойлери на газ Серия GP

Индустриални бойлери на газ Серия GP

Виж още
Индустриални бойлери на газ Серия XP

Индустриални бойлери на газ Серия XP

Виж още
Индустриални бойлери за гореща вода и пара Серия BSR/BSX

Индустриални бойлери за гореща вода и пара Серия BSR/BSX

Виж още

Последни новини

popup image

Пелетни камини