Нашият сайт използва бисквитки

Търсене на продукти

От края на м. Юли 2016 г. в гр. Русе работят още два броя адиабатни изпарители FRESCO OK 30 AP и FRESCO OK 18 AP

От края на м. Юли 2016 г. в гр. Русе работят още два броя адиабатни изпарители FRESCO OK 30 AP и FRESCO OK 18 AP

Охладителите FRESCO OK са монтирани от нашия дистрибутор „Тара системс” в мебелна фабрика “ГОЛД – АПОЛО”, гр. Русе .

FRESCO OK са мощни охладители, подходящи за охлаждане на средни и големи пространства чрез естествения принцип на адиабатно насищане на въздуха. FRESCO OK охлажда и едновременно освежава, овлажнява и пречиства въздуха.

FRESCO OK намира приложение в индустриалния сектор, сферата на обслужване, търговски помещения, животновъдни ферми и др.

Предимства пред други форми на охлаждане са: евтино оборудване, обмен на въздуха до 25 пъти на час, пречистване на въздуха от прах, дим, и топлина, генерирана от помпи, липса на фреони, ниски разходи за монтаж, експлоатация и поддръжка, органичен продукт. FRESCO OK може да се използва и на открито.


Дата на добавяне: 2016-08-05

Препоръчани продукти

popup image

Пелетни камини

popup image

Пелетни камини