Търсене на продукти

КлиВенТо достави 17 бр. изпарителни охладители FRESCO за TESY

КлиВенТо достави 17 бр. изпарителни охладители FRESCO за TESY

Адиабатните охладители са предназначени за производствени помещения на TESY в гр. Шумен.

Изпарителният метод на охлаждане се наложи поради широкия обхват на приложение и ниски експлоатационни разходи – работи само с електрически ток и вода. Заедно с осигуряването на студен и влажен въздух, използването на FRESCO намалява статичното електричество, премахва миризми от летливи материали и прахови частици.

От м. Август 2017 г. КлиВенТо предлага на своите клиенти FRESCO NEW - новата версия на охладител, работещ чрез изпарение на вода. Подобренията осигуряват електронна защита на помпата и електронна настройка на температурата и влагата. Охладителят е окомплектован с две автоматични системи - за почистване и дрениране. Новото управление може да командва до 30 броя съоръжения FRESCO NEW.


Дата на добавяне: 2017-08-28

Препоръчани продукти

popup image

Пелетни камини