Нашият сайт използва бисквитки

Търсене на продукти

Клиентите на КлиВенТо получават по-ниски цени чрез Програмата REECL

Клиентите на КлиВенТо получават по-ниски цени чрез Програмата REECL

Съоръжения и продукти с 20% намаление

От месец юни тази година Програмата REECL възобнови работата си и предоставя на наши клиенти безвъзмездна насърчителна помощ при закупуване на съоръжения за реализация на проекти по енергийна ефективност.

КлиВенТо е регистрирана в Програмата REECL и има дългогодишен опит в доставката и монтажа на оборудване за проекти по енергийна ефективност, включващи: ефективни печки и котли на биомаса; слънчеви системи; кондезационни газови котли; термопомпени отоплителни и инверторни климатични системи; интегрирани в сградата фотоволтаични системи; абoнатни станции и сградни инсталации; газификационни системи; рекуперативни вентилационни системи.

При спазване на правилата и условията на Програмата REECL, кредитополучателите могат да получат безвъзмездна помощ в размер на 20% от главницата на кредита за доставка и монтаж на енергоспестяващите мерки.

Енергоспестяващи мерки в дома Размер на помощта за мярката Максимален размер на помощта в евро
Енергоефективна дограма 20% 1300
Изолация на стени 20% 1500
Изолация на покриви 20% 750
Изолация на подове 20% 350
Енергоефективни печки и котли на биомаса и системи 20% 600
Слънчеви колектори за топла вода и системи 20% 1000
Енергоефективни газови котли и системи 20% 600
Термопомпени системи за отопление и климатизация 20% 2200
Сградни фотоволтични системи 20% 1800
Абoнатни станции и сградни инсталации или газификационни системи 20% 1600
Рекуперативни вентилационни системи 20% 1200
Максимална стойност на помощта за домакинство 9000

Дата на добавяне: 2011-08-10

Препоръчани продукти

popup image

Пелетни камини

popup image

Пелетни камини