Нашият сайт използва бисквитки

Търсене на продукти

Нова отоплителна инсталация в Завода за автоматика високо напрежение – гр. Добрич, доставена от КлиВенТо

Нова отоплителна инсталация в Завода за автоматика високо напрежение – гр. Добрич, доставена от КлиВенТо

В началото на 2014 г. КлиВенТо извърши пуск и настройка в Завода за автоматика високо напрежение – гр. Добрич на доставената през миналата година Инфрачервена система за отопление OHA 100-100, производство на Systema S.p.A. Италия.

Известно е, че големите пространства на индустриалните обекти се затоплят трудно чрез традиционните методи, поради съществуващата конвекция. Топлият въздух се издига в подпокривните пространства, а в работната зона остава по-студен въздух, като за първоначалното затопляне на помещенията са необходими 2-3 дни.

Халето, за което беше доставена отоплителната инсталация е с размери 24 х 36 м, височина 8,5 м и има монтиран кран, работещ по цялата му дължина. Предложеното от КлиВенТо решение е базирано на предимствата на инфрачервеното отопление, свързани със спецификата на този тип инсталации, а именно:

 • Отоплителната система се монтира извън технологичната зона на помещението Това позволява нормалната работа на крана, като също така осигурява възможност за промяна в технологичния процес или функционалността на отделните отопляеми зони в халето.
 • Температурата на въздуха е по-равномерно разпределена във височина, тъй като с инфрачервените лъчи се загряват предметите, пода, строителните елементи, ограждащи халето и хората, а въздухът се затопля индиректно и остава по-студен в сравнение с традиционния начин на отопление.
 • Избегнати са традиционните загуби на енергия по тръбопроводите, около котлите, комините, в топлообменниците и по въздуховодите, характерни за съответните други видове отопление.
 • Топлинният комфортът се постига много бързо - моментална топлина, още на първата секунда от включване на системата;
 • Инфрачервеното излъчване е полезно за здравето на хората, тъй като наподобява слънчевото излъчване.
 • Осигурено е намаляване на запрашеността , чрез ограничената конвекция на въздуха.
 • Ифрачервените нагреватели с ниска плътност на мощността са с наполовина по-малък интензитет в сравнение с използваните традиционни електросъпротивителни метални отоплителни уред/li>
 • Осигурява се значителна икономия на енергия в сравнение с конвективните системи на отопление, при които се загрява голямо количество въздух и са налице загуби.
 • КПД 90-95 %.
 • Здрава и устойчива конструкция;
 • Лесна поддръжка, ниски инвестиционни и енергийни разходи,
 • Европейски стандарт EN 416-1 CE, сертификат в съответствие с Директива 90/396 ЕС.

OHA е съставена условно от външно тяло - горивна камера и тръбни излъчватели, инсталирани вътре в помещението.

Горивната камера генерира топлина чрез газова горелка и флуид, постоянно циркулиращ чрез вентилатор, вътре в херметически затворени тръбни излъчватели, които са под налягане по отношение на отопляемата площ.

Във външното тяло се осъществява частично смесване на изходящите газове и новата горивна смес.

Температурата на лъчистите тръби може да варира между 150 ° C и. 300 ° C, в зависимост от проекта.

Електронната система за управление и контрол работи, така че да гарантира правилните действия на:

 • процесите на топлинна енергия в горивната камера,
 • топлообмен и въздухонепроницаемост на лъчистата група вътре в стаята,
 • подналягането в цялото устройство,
 • изхвърлянето на димните газове през комин.

Комфортът в помещенията зависи от зададената температура на въздуха, както и средната излъчена температура и се определя с помощта на датчици вътре в стаята. Така чрез електрическата команда и табло управление се задействат операциите за всяка отделна горелка - промяна подаването на топлина (двустепенно регулиране), контролиране на запалването и се изключване в зависимост от външната температура и / или отработните часове.

С помощта на специализиран софтуер инженерите направиха топлотехническо оразмеряване на предложената отоплителна система, определяйки необходимата мощност и разположение на системата, спрямо зададената температура в зоните за отопление, мястото на монтаж и свързването на отделните излъчватели.


Дата на добавяне: 2014-03-05

Препоръчани продукти

popup image

Пелетни камини

popup image

Пелетни камини