Нашият сайт използва бисквитки

Търсене на продукти

Сертификат за монтаж и сервиз на климатични инсталации и термопомпи

Сертификат за монтаж и сервиз на климатични инсталации и термопомпи

В съответствие със Закона за чистотата на атмосферния въздух и Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006, относно някои флуорирани парникови газове, КлиВеТо извършва услуги, отнасящи се за климатични инсталации и термопомпи, съдържащи флуорирани парникови газове, както следва:

  • монтаж, сервиз и поддръжка
  • периодична проверка за херметичност
  • етикетиране и водене на досие

За извършване на тези дейности КлиВенТо притежава документ за правоспособност № 026 от 30 юли 2010 г.


Дата на добавяне: 2010-08-03

Препоръчани продукти

popup image

Пелетни камини

popup image

Пелетни камини