Нашият сайт използва бисквитки

Търсене на продукти

Термопомпи и водоохладители, предлагани от КлиВенТо, с финансиране по Програмата за енергийна ефективност и зелена икономика (BEECIFF)

Термопомпи и водоохладители, предлагани от КлиВенТо, с финансиране по Програмата за енергийна ефективност и зелена икономика (BEECIFF)

През изтеклия месец в Програмата за енергийна ефективност и зелена икономика (BEECIFF) бяха регистрирани предлаганите от КлиВенТо високоефективни Термопомпи и Водоохладители.

Програмата за енергийна ефективност и зелена икономика е съвместна инициатива на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие, насочена към насърчаване на устойчивите енергийни решения за Малки и Средни предприятия.

Целите на програмата са:

  • Подобряване на ефективността и производителността на полезните за околната среда технологии, използвани в производството и индустрията.
  • Намаляване на енергоемкостта и неблагоприятното екологично въздействие чрез насърчаване на инвестиции, полезни за околната среда, за намаляване на отпадъците и за енергоспестяващи производствени технологии.

Термопомпите, включени в Списъка с одобрени материали и оборудване на BEECIFF, са система „въздух-вода”, „вода-вода” и „земя-вода”, производство на Ferroli S.p.A Италия. Термопомпи въздух-вода работят в режим отопление при външни температури до -20оС и са подходящи за страни със студен до суров климат. Високотехнологичното им производство и коефициента за енергийна ефективност СОР = 4 гарантират бърза възвръщаемост на инвестицията.

Водоохладителите, производство на Ferroli S.p.A. Италия, са подобрена високоефективна версия на агрегати, включващи модел с термопомпа за работа в режим отопление през преходните сезони, както и нискошумов модел

Линкове към Списъка с одобрени материали и оборудване на BEECIFF за Термопомпи и Водоохладители.


Дата на добавяне: 2013-05-28

Препоръчани продукти

popup image

Пелетни камини

popup image

Пелетни камини