Търсене на продукти

Автоматичен пелетен котел EK3G/S

Производител

Brand
Автоматичен стоманен котел EK3G/S

Гориво: Въглища – Ситна фракция; Пелети – Дървесни, Слънчогледови, Сламени; Костилки от Череши; Ядки от Маслини, Праскови, Кайсии

EK3G/S притежават Автоматизирана система за контрол на температурата на водата – спиране на котела при достигане на настроената температура на водата и стартиране на горенето при падане температурата на водата под настроените стойности. Осигураването на въздух за горивния процес се регулита прецизно посредством Дигиталния контролен панел. По този начин котелът поддържа горивния процес при всяка желана температура на водата. Така се поддържа постоянна желаната температура в помещенията. Възможно е контролирането на котела чрез Стаен термостат – жичен или безжичен , който не е стандартно оборудване към котела. Чрез стайният термостат се настройва желаната температурата в помещението, където е разположено устройството. При достигане желаната температура в помещението, термостатът спира подаването на гориво в котела, а при падане на температурата в помещението под желаната, термостатът активира подаването на гориво в котела.Когато горивото привърши, системата се затваря автоматично.

Висока ефективност:
Автоматизираната система за контрол на температурата и Системата за ротация на пламъка 3 пъти, задържат пламъка максимално дълго в горивната камера. По този начин се постига максимално топлоотдаване при завъртане на пламъка три пъти по водната риза, както и максимално редуциране на вредните емисии във въздуха. Така се постига и максимална ефективност от използваното гориво.

Пълно изгаряне:
Тъй като зареждането на горивото в горелката е отдолу, посредством спирала, възможни проблеми като изгасване на пламъка са решени, както и с входящият въздух за горене от вентилатора, който осигурява пълното и хомогенно изгаряне на горивото. Изгаряне на горивото се постига чрез пренасянето на въздуха за горенето от дъното на горивната камера нагоре с вентилатор и от върха на горивната камера с помощта на вторични въздушни канали. При тази система за балансиране на циркулацията на въздуха и изгорелите газове в горивната камера , изгарянето на горивото е изцяло под контрол.

Гаранция:
Котлите на твърдо гориво HYDRO TERM Модел EK3G/S предлагат надеждно и икономично решение за отопление на всякакъв вид къщи, офиси и сгради с техните изключителни качества. Котлите са с

Гаранционен срок 2 години и СЕ сертификат.

Предимства:
  • Практично зареждане и почистване на пепелника
  • Автоматично подаване на горивото
  • Съвместим със стаен термостат
  • Три врати
  • Триходов дизайн
  • Циркулация на пламъка
  • Мониторинг на температурата на водата в системата на цифровия дисплей.
  • Висока ефективност
  • Контрол на скоростта на вентилатора
  • Оборудван с интегрирана електронна система

Няма документи за показване!

Няма документи за показване!

Няма документи за показване!

Последни новини

popup image

От януари 2021 година КлиВенТо и Италкалор работят съвместно, като оперативната и търговска дейност по предлагането на гамата от продукти на Италкалор се извършва от екипа на КлиВенТо.