Търсене на продукти

Водогрейни котли PREXTHERM RSH 100 - 1480 kW

Производител

Brand

Водогрейни котли PREXTHERM RSH 100 - 1480 kW за производство на гореща вода с висока енергийна ефективност.

Корпусът на котела е изработен изцяло от стомана, изцяло облицован с 80 мм слой от стъклена вата с висока плътност, на свой ред покрит със здрав слой от устойчив на разкъсване материал.

3 звезди (до модел 200) в съответствие с Директива 92/42 ЕЕС.

Максимално работно налягане 6 бара /при заявка до 10 бара/.

Горивна камера с подналягане, напълно охладена и защитена от система, осигуряваща равномерно разпределяне на връщащата вода от системата за охлаждане, за да се избегнат опасни температурни разлики.

Горелката не е подравнена с горивната камера, а е преместена надолу. Това подпомага обръщане на пламъка, намалява спада в налягането на димните газове и следователно разширява обхвата на приложение на генератора за гореща вода.

Снопът тръби е поставен над пещта, за да се гарантира, че димните газове преминават през гореща секция на генератора за гореща вода и следователно намаляват възможността за образуване на кондензат.

Турбулатори с нов дизайн, който може да увеличи топлообмена, без да повлияе на спада в налягането в котела.

Входна врата с реверсивно отваряне (дясно и ляво) и иновативна система за затваряне с микрометрична настройка на предната плоча на генератора за гореща вода. При моделите до 700 вратата е изолирана с двойна облицовка, съставена от един слой влакна и един слой Carbowool, докато по-високите модели използват двоен слой огнеупорен бетон и изолация.

Входящит отвори за централно отопление и връзки за връщане към модела 250 и фланците PN10 за останалите модели.

Доставя се в три части: стоманено тяло, корпус и придружаващи контроли (поръчват се отделно).

СЕРТИФИЦИРАНЕ

CE маркировка в съответствие със следните директиви

  • Газови уреди ( 2016/426 GAR )
  • Ефективност ( 92/42 ЕИО )
  • Ниско напрежение ( 2014/35 / ЕС )
  • Електромагнитна съвместимост ( 2014/30 / ЕС )

АКСЕСОАРИ, ДОСТЪПНИ НА ЗАЯВКА

Термостатичен контролен панел. Термостатичен контролер за едностъпални или двустепенни горелки, с възможност за управление на помпата на системата.

Индустриален контролен панел. За специални нужди, свързани с прецизен контрол или инсталиране в безопасна среда.

Контролен панел с PLC. За специфични комуникационни нужди на BMS или системи за надзор

Тръбни връзки - Възможност за разполагане на всички контролни и защитни инструменти на котела, налични в различни конфигурации.

Газови или дизелови горелки.

Перфорирана плоча на горелката според изискванията на клиента.

14 модела с номинална мощност от 100 до 1480 kW.

Няма документи за показване!

Няма документи за показване!

Няма документи за показване!

Няма документи за показване!

Последни новини

popup image

Мобилен охладител чрез изпарение на студена вода CS6