Търсене на продукти

Водоохладител абсорбционен

Производител

Brand

Абсорбционен водоохладител с мощност от 16kW до 115kW.Абсорбира отпадъчна топлина от производствени процеси или природни водоизточници за производство на студ.

Няма документи за показване!

Няма документи за показване!

Няма документи за показване!

Последни новини

popup image

Пелетна камина с водна риза Jolie Hydro 18