Търсене на продукти

Модел LB NT/ LB NT GM/ LEGNO GM AP/BI COMB S/ DW FHF GM - котли на твърдо гориво с мощност 174 - 2326 kW

Производител

Brand

Котли на твърдо гориво LB NT/ LB NT GM/ LEGNO GM AP/BI COMB S/ DW FHF GM с приложение в дървообработваща промишленост (производство на мебели , врати и др.). Работят и с отпадъчни продукти от преработка на фуражни култури.

Няма документи за показване!

Няма документи за показване!

Няма документи за показване!

Последни новини

popup image

Пелетна камина с водна риза Jolie Hydro 18