Търсене на продукти

Пелетен котел PelletTop

Производител

Brand

Пелетен котел PelletTop е класически модел за отопление с използване на биомаса.

Силни страни:

  • По-голяма ефективност в сравнение със стандартните котли, която се дължи на подобрената работа при частичен товар по време на преходните периоди.
  • По-дълъг срок на експлоатация благодарение на по-малко износване на материала
  • Най-висока надеждност на работа при използването на каскадно свързани котли

Области на приложение:

  • Многоетажни жилищни комплекси
  • Търговски сгради
  • Хотели

Мощност: 15/25/35/45/49/70 kW, при каскадно свързване до 420 kW


Няма документи за показване!

Няма документи за показване!

Няма документи за показване!

Последни новини

popup image

От януари 2021 година КлиВенТо и Италкалор работят съвместно, като оперативната и търговска дейност по предлагането на гамата от продукти на Италкалор се извършва от екипа на КлиВенТо.