Търсене на продукти

Реверсивна инверторна термопомпа въздух-вода за външен монтаж OMNIA M 3.2

Производител

Brand
Термопомпите въздух-вода моноблок OMNIA M 3.2 намират приложение за отопление и охлаждане на помещения, както и за производство на битова гореща вода за малки и средни жилищни и търговски обекти. Съоръженията са подходящи за външен монтаж и могат да произвеждат вода с температура до 65°C, могат да се използват за лъчисти системи, системи с вентилаторни конвектори или радиатори и за производство на битова гореща вода (БГВ) посредством външен боилер.

Термопомпите OMNIA M 3.2 използват DC инверторен компресор, който модулира доставената мощност. Доставят се в комплект с хидравличен модул, съставен от всички основни компоненти за бърз и безопасен монтаж.

Агрегатите се характеризират с висока енергийна ефективност и ниски нива на шум. Могат да се използват като единствен генератор на топлинна/студ за системата или заедно с други енергийни източници като допълнителни електрически нагреватели или котли. Всички съоръжения се доставят стандартно с температурен датчик за външен бойлер за БГВ (инсталира се от монтажника) и с датччик за температура на външния въздух (вече инсталирана на уреда), за да се постигне климатична настройка при отопление и охлаждане.

Термопомпите могат да се използват в „каскада“ с един главен модул – „MASTER“ (управляван директно от контролера) и до 5 „SLAVE“ модула – всеки с различна мощност. Приготвянето на битова гореща вода се извършва от главния модул. В случай на повреда на един от подчинените модули останалите могат да продължат да работят по нормален начин.

Всички съоръжения са произведени с внимание и индивидуално тествани в завода. Инсталирането изисква само електрически и хидравлични връзки.

Няма документи за показване!

Няма документи за показване!

Последни новини

popup image

От януари 2021 година КлиВенТо и Италкалор работят съвместно, като оперативната и търговска дейност по предлагането на гамата от продукти на Италкалор се извършва от екипа на КлиВенТо.