Търсене на продукти

Водна мъгла за охлаждане, влажност и торене в оранжерии и ферми за гъби

Системите за водна мъгла са подходящи за поддържане на оптимална влажност в оранжерии, ферми за гъби и разсадници от всякакъв тип и размери. Мъглуващите системите са широко приложими за контролиране на климата в парници, разсадници, градински центрове. Обикновенно производителите имат проблеми с ниската влажност и високата температура в оранжериите. Някои производители са принудени да прекратят производството през горещите летни месеци. Мъглуващите системи са перфектно решение на този проблем. През горещите дни водната мъгла охлажда растенията и повишава влажността дори при открити помещения. През зимата водната мъгла поддържа необходимата влажност, предотварявайки изсушаването на растенията, причинено от отоплителната инсталация. Мъглуващите системи са особенно подходящи при млади и деликатни култури, както и при цъфтящи растения. Това ги прави незаменими при покълването на растенията, когато дъждуването с разпръсквачи е неподходящ метод на напояване.

Водна мъгла за овлажняване на пресни плодове и зеленчуци в складове или открити пространства

Водна мъгла в текстилната индустрия Преждите и конците са хигроскопични и поглъщат или отдават влага до изравняване на нивата на влажност в материала и околният въздух. Липсата на влага във въздуха води до накъсване на влакното и натрупване на статично електричество. В неклиматизирани предприятия възникват проблеми при производствени процеси като предане, тъкане, бродиране. Причината за тези неприятности най-често е скъсване на нишката или "слепване" поради статично електричество. Решението на този проблем е допълнително, контролирано овлажняване на производствените материали с водна мъгла. Увеличавайки относителната влажност във вълната до 60-70% води до увеличение от 15% на еластичността й. Системите с водна мъгла увеличават якостта на опън на всички естествени влакна. Мъглуващите системи, овлажнявайки въздуха и производствените материали, премахват статичното електричество, което по правило се генерира в суха среда.

Водна мъгла в дървообработването Поддържането на постоянна влажност при обработката и съхранението на дървен материал е с висок приоритет. Дървото е хигроскопичен материал, който в зависимост от относителната влажност на въздуха поема или отдава влага, докато се изравнят нивата на влажност в материала и околният въздух. При по-ниска относителна влажност дървото започва да отдава собствената си влага. Материала се изкривява, появяват се пукнатини по повърхността, а в някои случаи счупвания.

Охладителни / Овлажнителни системи за птицеферми и ферми Климатът в птицефермите е най важния фактор. Често влажността е твърде ниска. При ниска влажност в птицефермите, ще изникнат следните проблеми : Загуби на тегло от обезводняване Дихателни проблеми, поради голямо запрашаване Прахът в бронхите на птиците действа зле върху лигавицата, което редуцира естествената имунна защита.

Последни новини

popup image

Мобилен охладител чрез изпарение на студена вода POLIFEMO SLIM, 738m3/h