Търсене на продукти

Един от най-известните алтернативни начини за производство на топла вода за отопление и битова гореща вода е използването на слънчева енергия с помощта на слънчеви колектори.

Два типа от тях са най-удачни за нашите условия – вакуумно-тръбни слънчеви колектори и плоски слънчеви колектори с изолация.

Слънчевите колектори, изградени на вакуумен принцип са високоефективни. Тяхното предимство е независимостта от външната температура и вятър. Новите материали и технологии, от които са конструирани, осигуряват продължителна и безаварийна работа за дълъг период от време - минимум 20 години. Високо селективният слой функционира в условията на вакуум, няма условия за окисляване и затова издържа изключително дълго. Слънчевите колектори са олекотени и е удобни за монтаж на всички видове покриви. Поддръжката им е лесна и евтина.

Другият вид слънчеви колектори - плоски, с високо селективен абсорбер също имат своите предимства. Крайният продукт е преминал през хидравлични и топлотехнически изпитания. Заедно с това колекторите имат по-ниска цена. Изолирани са с минерална вата, намаляваща до минимум загубите от топлина. В завършен вид колекторът е здрав, лек и с приятен дизайн.

Колекторните полета се изпълняват с различен тип плоски слънчеви колектори. Инсталациите се изграждат по индиректна схема с топлинен акумулатор. Колекторните полета имат ориентация юг - югозапад и ъгъл на монтаж около 40-45°. Топлоносителят в първичните слънчеви кръгове е 33%-ен воден разтвор на пропиленгликол с температура на замръзване - 25°С.

Слънцето предлага огромен енергиен ресурс. Територията на България е разположена в климатичен пояс с променливо слънцегреене в зависимост от географската зона. Според изследванията на БАН слънчевата активност варира от 1200 до 1700 kWh/m². В цялата страна има подходящи условия за използване на соларна система.

Соларната инсталация е интелигентна и високоефективна система за производство на топлина. Безплатната слънчева енергия се абсорбира от колекторите, съхранява се в обемен бойлер и при нужда се подпомага от газов котел.

Последни новини

popup image

Пелетна камина с водна риза Jolie Hydro 18