Търсене на продукти

Един от най-известните алтернативни начини за производство на топла вода за отопление и битова гореща вода е използването на слънчева енергия с помощта на слънчеви колектори.

Плоските слънчеви колектори са с високо селективен абсорбер. Крайният продукт е преминал през хидравлични и топлотехнически изпитания. Изолирани са с минерална вата, намаляваща до минимум загубите на топлина. В завършен вид колекторът е здрав, лек и с приятен дизайн.

Колекторните полета се изпълняват с различен тип плоски слънчеви колектори. Инсталациите се изграждат по индиректна схема с топлинен акумулатор. Колекторните полета имат ориентация юг - югозапад и ъгъл на монтаж около 40-45°. Топлоносителят в първичните слънчеви кръгове е 33%-ен воден разтвор на пропиленгликол с температура на замръзване - 25°С.

Слънцето предлага огромен енергиен ресурс. Територията на България е разположена в климатичен пояс с променливо слънцегреене в зависимост от географската зона. Според изследванията на БАН слънчевата активност варира от 1200 до 1700 kWh/m². В цялата страна има подходящи условия за използване на соларна система.

Соларната инсталация е интелигентна и високоефективна система за производство на топлина. Безплатната слънчева енергия се абсорбира от колекторите, която се съхранява в обемен бойлер.

Последни новини

popup image

Мобилен охладител чрез изпарение на студена вода POLIFEMO SLIM, 738m3/h