Търсене на продукти

Доставка на водохлаждащ агрегат за млекопреработвателно предприятие в област Пловдив

Доставка на водохлаждащ агрегат за млекопреработвателно предприятие в област Пловдив

През изтеклия месец април 2018 г. КлиВенТо достави за своя партньор МИГ Инженеринг Въздушно-охлаждаем водоохладителен агрегат с термопомпа RLA IP 290.4 VB AB 0M5, производител FERROLI Италия заедно с 15 бр. Вентилаторни конвектори за канален монтаж, производител ATISA Италия.

Съоръженията са предназначени за изграждане на инсталация в Предприятие за преработка на краве, овче мляко и производство на млечни продукти в землището на село Желязно.Тази серия водоохладители и термопомпи са предназначени за охлаждане и отопление на жилищни и производствени системи, за които е необходима средна или голяма мощност. Подходящи са за външна инсталация и могат да се включат към системи с вентилаторни конвектори, лъчисти системи и високоефективни радиаторни системи.


Дата на добавяне: 2018-05-23

Препоръчани продукти

popup image

OMNIA - новата серия екологични термопомпи

popup image

OMNIA - новата серия екологични термопомпи