Търсене на продукти

КлиВенТо достави отоплителни съоръжения за Център за рехабилитация

КлиВенТо достави отоплителни съоръжения за Център за рехабилитация

КлиВенТо достави за Център за рехабилитация гр.Стара Загора:

Отоплителен котел модел RSW 940, производство на Ferroli Италия, мощност до 940 kW

Нафтова горелка LMB LO 1300, производство на Lamborghini Calor Италия, мощност от 201 до 1370 kW

Инсталацията е изпълнена от нашия партньор Мегатерм 77 ЕООД, като съоръженията се използват за осигуряване на топла вода за санитарни нужни.

Серията отоплителни котли RSW се състои от 18 модела с номинални мощности от 92 до 1890 kW, тя е част от производствената гама за индустриално отопление на Ferroli.

Котлите са стоманени с три хода на димните газове.

Притежава сертификат СЕ за съответствие на Европейски директиви:

• Съоръжения на газ (2016/426 GAR) • Ефективност (92/42 CEE) • Ниско напражение (2014/35/EU) • Електромагнитно съответствие (2014/30/EU)

Серията нафтови горелки LMB LO осигурява мощности от 115 до 1976 kW, като се произвеждат двустепенни или тристепенни с електрическо сервоуправление на клапата за въздух.


Дата на добавяне: 2019-07-23

Препоръчани продукти

popup image

Мобилен охладител чрез изпарение на студена вода CS6

popup image

Мобилен охладител чрез изпарение на студена вода CS6